Despre noiÜber unsAbout usIT SoluţiiIT SoluţiiIT SoluţiiIT ServiciiIT ServiciiIT ServiciiIT HardwareIT HardwareIT HardwareComplex AlbotaFerienparadis AlbotaHoliday resort AlbotaSobis TurismSobis TurismSobis TurismHermaniaHermaniaHermaniaPens. Albota-Rau SaduluiPens. Albota-Rau SaduluiPens. Albota-Rau Sadului   

Soluţia ePREF implementează electronic următoarele activităţi din Prefectură:

1. Registratură
- intrarea, circulaţia şi soluţionarea documentelor
- gestionarea registrului unic şi încadrarea automată în alţi regiştri conform legilor în vigoare
- scanarea documentelor intrate inclusiv cu coduri de bare
- crearea automată a borderourilor de transfer cu semnare electronică
- ataşarea răspunsurilor
- lucrul cu şabloane Word
- încadrarea automată a documentelor în Nomenclatorul de Arhivă
- posibilitatea de conexare a documentelor
- gestionarea răspunsurilor venite de la instituţii cu care se colaborează

2. Circulaţia
- evidenţa circuitului documentelor
- documentele electronice pot fi trimise de la o persoană la alta, dar pot fi stabilite şi fluxuri automate
- contorizarea termenului de expirare şi a zilelor lucrate pe un document de o persoană
- circulaţia poate fi serială sau paralelă

3. Expedierea
- expedierea documentelor prin diferite modalităţi (direct, fax, e-mail, poştă, etc)
- expedierea simultană către mai multe instituţii şi persoane
- crearea automată a borderourilor de expediere, etichete poştale
- gestiunea confirmărilor de primire şi a re-trimiterilor

4. Arhiva electronică
- încadrarea documentelor în dosare de arhivă conform Nomenclatorului de Arhivă al instituţiei
- arhiva electronică a documentelor cu legătură în arhiva fizică (raftul, poliţa şi biblioraftul)

5. Interogări şi statistici
- posibilitate de regăsire a documentelor după criterii multiple, căutări complexe, inclusiv în ataşamente
- crearea rapoartelor conform organigramei, pe persoane, documente operate, pe tipuri de acte, instituţii externe
- situaţia documentelor expirate
- toate rapoartele pot fi listate sau exportate în Excel
- modul separat de interogări pentru crearea rapoartelor personalizate

6. Regiştri speciali
- înregistrarea şi urmărirea documentelor în regiştri speciali : Petiţii, Acces informaţii publice, Radiograme, Transparenţa
- listarea regiştrilor conform legii
- listarea diverselor statistici/rapoarte predefinite sau definite ad-hoc după aceste tipuri de acte
 
7. Audienţe
- programarea şi urmărirea persoanelor înscrise în audienţă
- crearea automată de fişe de audienţe pe persoana
- urmărirea soluţionărilor 
- listarea audienţelor după criterii multiple şi crearea de liste pe data programărilor

8. Apostile
- gestionarea apostilelor conform legii în vigoare
- listarea registrului de apostile şi regăsirea apostilelor după criterii multiple

9. Hotărâri FF, CC, Dispoziţii, Ordine, Comisii Judeţene, Hot. şi Disp. de la CL
- gestionarea hotărârilor de fond funciar, a hotătârilor de comisie consultativă, a dispoziţiilor, a ordinelor, a hotărârilor comisiilor judeţene precum şi a hotărârilor şi dispoziţiilor venite de la Consiliile Locale
- posibilitatea de regăsire după criterii multiple
- gestionarea conţinutului atât ca fişier Word ataşat, cât şi prin propriul editor de texte

10.Contacte
- baza comună cu date de contact pentru instituţie şi pentru aplicaţie
- datele înregistrate pot fi folosite ulterior pentru a câştiga timp la înregistrarea documentelor, la datele de expediere şi distribuire a documentelor

11.Juridic
- gestionarea dosarelor după instanţe, citaţii, termene
- conexarea citaţiilor înregistrate în registratură la dosare
- urmărirea soluţiilor, căilor de atac, litigiilor, părţilor din proces
- gestionarea înfăţişărilor

12.Autorizaţii
- urmărirea autorizaţiilor de deşeuri
- gestionarea autorizaţiilor de transport

Notă :
- soluţia este dezvoltată pe platforma IBM Domino şi funcţionează pe browser-ul de web
- nu necesită instalare de client soft adiţional pe staţiile de lucru
- interfaţa aplicaţiei este în limba română, există Help online şi manual de utilizare
- administarea aplicaţiei se face pe browser-ul de web
- aplicaţia este securizată atât cu user şi parola cât şi cu grupuri de acces

Actualizat in 03/03/2009, la ora 01:55.

Copyright © 2008 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions