Despre noiÜber unsAbout usIT SoluţiiIT SoluţiiIT SoluţiiIT ServiciiIT ServiciiIT ServiciiIT HardwareIT HardwareIT HardwareComplex AlbotaFerienparadis AlbotaHoliday resort AlbotaSobis TurismSobis TurismSobis TurismHermaniaHermaniaHermaniaPens. Albota-Rau SaduluiPens. Albota-Rau SaduluiPens. Albota-Rau Sadului   

SOBIS implementează module noi la Primăria Suceava

Problematica guvernării electronice presupune atât existenţa unei infrastructuri de comunicaţii bine dezvoltate, cât şi accesul cetăţenilor la aceasta, accesul la informaţii şi servicii publice integrate este scopul final al conceptului de e-guvernare.

În acest context a apărut necesitatea realizării unui Sistem Informatic Integrat, care să gestioneze în mod unic toate categoriile de date şi informaţii existente în Primăria Municipiului Suceava, să răspundă cerinţelor definite de oricare dintre compartimente şi să asigure informarea corectă, completă şi în timp util a factorilor de decizie.
Astfel, Primăria Suceava a achiziţionat în anul 2004, aplicaţia Pirs-ePrim program produs de firma Sobis, un program complex pentru urmărirea  documentelor şi a fluxurilor de lucru în cadrul Primăriei, proiectat pentru a fi exploatat pe orice platformă care suportă conectivitate prin intermediul unui browser de web, cât şi prin intermediul unei aplicaţii native Windows, cu o structură scalabilă, care integrează mai multe module, configurabile dinamic în funcţie de drepturile de acces ale utilizatorilor autentificaţi (via Intranet), cât şi ale utilizatorilor neautentificaţi (via Internet). Aplicaţia este structurată în 5 module: Administrare documente, Aplicaţii, Documente, Favorite, Info-Publice.

 

De aceea, specialiştii Primăriei au accesat finanţare nerambursabilă pentru extinderea şi dezvoltarea sistemului informatic de management al documentelor existent, prin achiziţionarea unui soft specializat care trebuie să fie compatibil şi interoperabil cu actualul sistem aflat în funcţiune.

Astfel, pentru standardizarea modului de lucru în cadrul Primăriei, pentru creşterea coerenţei şi corectitudinii datelor primite, prelucrate şi transmise, pentru atingerea obiectivului principal al instituţiei, acela de a eficientiza activitatea în vederea creşterii calităţii serviciilor destinate cetăţeanului (el fiind principalul beneficiar al implementării tehnologiilor informaţionale), s-a stabilit extinderea modulului de document management la toata instituţia şi achiziţionarea de module noi integrate cu aplicaţia de document management.
Firma SOBIS implementează la Primăria Suceava o serie nouă de module cum ar fi aplicaţia pentru Stare Civilă, Autorizaţii Transport, Managementul Contractelor, Autorizaţii Comerţ, Calendar, Sarcini şi Activităţi, Fax-Email, Audienţe, Tutelă şi Curatelă, Achiziţii Publice, Portal Web, Info Kiosk, Arhivare Electronică.

Precizăm că, Sistemul Informatic de Gestiune a Documentelor este un program complex pentru urmărirea  documentelor în cadrul primăriei şi a fluxurilor de lucru, proiectat pentru a fi exploatat pe orice platformă care suportă conectivitate  prin intermediul unui browser de web, cât şi prin intermediul unei aplicaţii native Windows, cu o structură scalabilă, care integrează mai multe module, care nu sunt operaţionale, acestea, cât şi altele noi (care nu fac parte din acest sistem informatic), constituie obiectul aceste licitaţii.

Actualizat in 09/25/2008, la ora 12:16.

Copyright © 2008 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions